Graveland,pl

Info

Server

» EXP x50 » SP x50 « » Drop x15 « » Spoil x15 « » Adena x20 « » Safe enchant +4 « » Blessed and simple scrolls max enchant (+12) « » Simple enchant scrolls chance - 60% « » Blessed enchant scrolls chance - 65% « Stone/Crystal »Element Stone : 65%« »Element Crystal :60%« Max Clients per Pc: 5 AntiBot System SmartGuard Olympiad +6, 100 Matches per week, Olympiad: » Retail olympiad game « » Competition period [2] week « » Olympiad start time [18:00] end [00:00] « » Olympiad end 1st - 15st« » Maximum enchant in the Olympiad is +6, which means if your items are higher that +6« Weekly Sieges/Tws Reduced Epics Respawn time Free Subclass, Sub-Class Max. Level : 85 Full GMShop until S Grade Buffs, Dances and songs Duration : 2h Buff Slots : 24+4/ 12 Songs/Dances RAID BOSS INFO Ant Queen Respawn Delay: 24 hours. +- 1 h. Beleth Respawn Delay: 3 days. +-2 h. Baium Respawn Delay: 4 days. +- 2 h. Antharas Respawn Delay: 5 days. +- 2 h. Valakas Respawn Delay: 6 days. +- 2 h. INSTANCES INFO Beleth Required players: 18 Frintezza Required players: 9 Hard Freya Required players: 11 Normal Freya Required players: 9 TIAT Required players: 11 Zaken Daytime lvl-83 Required players: 9 Zaken Daytime lvl-60 Required players: 72 Zaken Nightly lvl-60 Required players: 9 Na serwerze nie zabraknie eventów znanych wszystkim z wi?kszo?ci wyda? h5 Auto Event system: » Korean Style - Auto event « » Team VS Team event - Auto event « » Capture The Flag - Auto event« » Last Man - Auto event« » Treasure Hunt - Auto event« » Fight for Throne - Auto event« Extra features ALT+B: » Services « » Events « » Rankings « » Clan « » RB Status « » Auction House « » Drop Calculator « » Donation Store « » Newbie Helper« Wprowadzili?my nowe NPC z ciekawymi funkcjami. W donateshopie znajdziecie wiele standardowych jak i unikatowych przedmiotów. Wszystko to i wiele innych niewymienionych jeszcze zalet i funkcji b?dziecie mogli sprawdzi? osobi?cie ju? wkrótce. data otwarcia servera BETA Ju? 09.02.2018 Godzina 20:00

Votes - This month